Utbildnings- och informationsverksamhet.

Branschreglerna Aff (Avtal för fastighetsförvaltning)

En fungerande entreprenadmarknad förutsätter att det finns en väl utvecklad upphandlingspraxis, och att anbudsgivare på lika villkor skall kunna lämna anbud grundade på ett entydigt underlag som anpassats efter upphandlingsformen. Förvaltningsprocessen omfattar många olika arbetsuppgifter, både administrativa och tekniska. I regelsystemet Aff beskrivs de flesta arbetsuppgifter inom fastighetsförvaltning och FM (facility management) tydligt och strukturerat.

Aff innehåller övergripande regler och struktur för att upprätta förfrågningsunderlag och avtal för både administrativa och tekniska förvaltningstjänster samt FM tjänster.

Tom Hansson Consulting är ett av de ledande konsultföretagen vad avser upphandling av fastighetsförvaltning med tillämpning enligt branschreglerna Aff – Avtal för fastighetsförvaltning. Tom Hansson har sedan början av 90-talet medverkat i vid utveckling av Aff och har under senaste 20 år en genomfört ett stort antal upphandlingar av olika förvaltningsupphandlingar enligt Aff.

Tom Hansson har sedan mitten av 90-talet (då första versionen av AFF var framme) hållit utbildningar i Aff, bl a  genom utbildningsföretagen EGA och BFAB, för studenter på högskolor och i egen regi.

Vi utför anpassade företagsutbildning i Aff, samt är Tom Hansson föreläsare vid  allmänna Aff-utbildningar som hålls på olika orter i Sverige via utbildningsföretaget EGA.