Underhållsplaner.

Upprättande av underhållsplaner inkl. Kalkyler

Tom Hansson har utvecklat ett program för underhållsplaner som anpassats till Aff-strukturen, “thab underhåll”,

Underhållsplan upprättas där samtliga åtgärder kalkyleras och rangordnas för fastigheten i programvara (exelprogram) för underhållsplanering, som medföljer i slutredovisningen till kund utan extra kostnader. Programmet visar åtgärder per fastighet och totalt fördelade över tid upp till ca 30 år. Summeringar redovisas även per år under perioden. Redovisningen och programmet baseras på Aff-strukturen. I programmet är samtliga parametrar fullt sökbara vilket underlättar planering och samordning av åtgärder/upphandling av underhållsåtgärder.