Organisations- och verksamhetsutveckling,

av offentliga och privata förvaltningsorganisationer:

En förutsättning för att säkerställa en hög kvalitativ, effektiv och god fastighetsförvaltning om man förvaltar med egen personal är att ha en effektiv och kundanpassad organisation med tydliga rutiner och rätt kompetens.

– Hög kvalitet, kontroll över kostnader och kunnande i förvaltningen är framgångsfaktorer för en effektiv och konkurrenskraftig fastighetsförvaltning

– Med en professionell och kundanpassad förvaltning kan man säkerställa en god administrativ och teknisk förvaltning

Vid organisations- och verksamhetsutveckling av privata och offentliga förvaltningsorganisationer och verksamheter utreds och analyseras bl a den befintliga verksamhetens nuläge samt börläge. Förslag och beslutsunderlag tas fram för en framtida konkurrenskraftig fastighetsförvaltning.