Offentliga och privata upphandlingar,

av tjänster inom fastighetsförvaltning och FM, (enligt Aff-Avtal för fastighetsförvaltning)

Viktigt att handla upp rätt förvaltningspartner:

En förutsättning för att säkerställa en hög kvalitativ, effektiv och god fastighetsförvaltning är att kunna handla upp rätt förvaltningsentreprenör som kan säkerställa en effektiv och kundanpassad organisation med tydliga rutiner och rätt kompetens.

– Hög kvalitet, kontroll över kostnader och kunnande i förvaltningen är framgångsfaktorer för en effektiv och konkurrenskraftig fastighetsförvaltning

– Med en professionell och kundanpassad förvaltning kan man säkerställa en god administrativ och teknisk förvaltning

– Att handla upp rätt förvaltningspartner och att omfattningen av de tjänster som upphandlas innehåller precis de krav och önskemål man har

Nedan beskrivs övergripande tjänster som Tom Hansson Consulting erbjuder:

Offentliga och privata upphandlingar av tjänster inom fastighetsförvaltning och FM,
(enligt Aff- Avtal för fastighetsförvaltning)

  • Analys inför beslut om upphandling
  • Anbudsunderlag
  • Annonsering (enligt LOU)
  • Anbudsgranskning
  • Urval av entreprenörer
  • Upphandling – kontraktsskrivning.

Uppföljning av förvaltningsentreprenader (se även våra tjänster under “Driftrevisioner, statuskontroller och Due diligence”)

  • Framtagande av rutiner för beställarens uppföljning av entreprenaden och avtalet
  • Medverka vid kontraktsmöten och säkerställning av rätt uppföljning av entreprenaden
  • Utföra kvalitetsuppföljningar och statusbesiktningar under entreprenadtiden
  • Utföra slutkontroll vid avtalets upphörande