Beräkningsunderlag för fastighetsdrift.

Kalkylering inkl. framtagande av bemannings- och driftsplaner för fastighetsdrift:

Kalkylering inkl. framtagande av bemannings- och driftplaner för fastighetsdrift

Tom Hansson har utvecklat ett beräkningsunderlag för fastighetsdrift som anpassats till Aff-strukturen, thab.

thab är ett program och hjälpmedel för att kontrollera ett fastighetsbestånds kostnader enligt Aff strukturen. I programmet ingår inventeringslistor, statusbedömning, plan för eftersatt underhåll (se även tjänsten underhållsplanering), driftplan, personaldimentionering och kalkylprogram.

I driftplanen kan man välja vilken fastighet som ska visas på de olika sidorna för beräkningar och visning.