Upphandling av fastighetsdrift för Statens Fastighetsverk

sfv

Tom Hansson upprättar förfrågningsunderlag enligt ”nya Aff”och medverkar vid upphandling av 3 st driftentreprenader för Statens Fastighetsverks fastigheter i Jönköping, Mariestad och Karlstad.
Annonsering enligt LOU skedde 2017-01-17. Anbud skall vara inkommit senast 2017-02-27.

För ytterligare information kontakta Tom Hansson på telefon: 0705-183070 eller mail: tom@tomhansson.se