Underhållsplaner för Jönköpings kommuns fastigheter

jk-loga

Tom Hansson har uppdrag som projektledare för framtagande av underhållsplaner för Jönköpings kommuns samtliga fastigheter.  Underhållsplanerna innehåller prioritering av i första hand eftersatta underhållsåtgärder för närmaste 5 – 10 åren. Planen omfattar även större framtida ”teoretiskt bedömda” underhållsåtgärder såsom tak, fönster, stambyten etc. där bedömning görs utifrån byggnadernas ålder alternativt senaste större åtgärd med byte.
För ytterligare informatiom kontakta Tom Hansson, telefon: 0705-183070, mail: tom@tomhansson.se