Underhållsplaner för Sotenäs Kommuns fastigheter

Tom Hansson Consulting har fått i uppdrag att ta fram underhållsplaner för Sotenäs kommuns fastigheter.  Underhållsplanerna innehåller prioritering av i första hand eftersatta underhållsåtgärder för närmaste 5 – 10 åren. Planen omfattar även större framtida ”teoretiskt bedömda” underhållsåtgärder såsom tak, fönster, stambyten etc. där bedömning görs utifrån byggnadernas ålder alternativt senaste större åtgärd med byte.

Planerat underhåll kalkyleras och rangordnas per fastighet och totalt i underhållsprogrammet ”THAB Underhåll” (excelprogram). Programmet visar åtgärder per fastighet som man kan fördela över tid upp till 5, 10, 20 eller ca 30 år. Summeringar redovisas även per år under perioden. Redovisningen och programmet baseras på ”nya Aff-strukturen”. I programmet är samtliga parametrar fullt sökbara vilket underlättar planering och samordning av åtgärder/upphandling av underhållsåtgärder.

För ytterligare informatiom kontakta Tom Hansson, telefon: 0705-183070, mail: tom@tomhansson.se

För mer information om Sotenäs kommunen se www.sotenas.se