Tom Hansson Consulting utför uppdrag åt Brf Gunnesgärde i Tuve, Göteborg

Tom Hansson Consulting genomför två olika uppdrag för Brf Gunnesgärde:

  1. Uppdraget omfattar projektledning och projektering (samordning, AF-beskrivning och rambeskrivning), byggledning och kontroll och uppföljning av totalentreprenad avseende asfaltering och breddning av vägar samt installation av stolpbelysning inom utemiljön.
  2. Uppdraget omfattar projektledning och projektering (samordning, AF-beskrivning och rambeskrivning), byggledning och kontroll och uppföljning av totalentreprenad avseende renovering av byggnadernas värmesystem.

Info om Brf Gunnesgärde:
Brf Gunnesgärde består av nio huskroppar i form av lamellhus som färdigställdes i slutet av 1960-talet. Respektive huskropp består av tre våningar (samt källare, vind finns ej) samt tre trappuppgångar. Totalt 211 lägenheter där den totala bostadsarean uppgår till 14 324 m2, samt finns tre lokaler med totalarean 60 m2. (Föreningens hemsida: http://www.brfgunnesgarde.se)

Uppdraget genomförs under våren och hösten 2017

För ytterligare information kontakta Tom Hansson, telefon: 0705 183070, mail: tom@tomhansson.se