Tom Hansson Consulting utför Kvalitetsrevision av pågående driftentreprenader för Statens Fastighetsverk.

sfv

Tom Hansson Consulting har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att genomföra kvalitetskontroll av pågående 9 st driftentreprenader för Statens fastighetsverks byggnader i västsverige.

Driftentreprenaderna omfattas av följande byggnader:

 • Världkulturmuseet i Göteborg
 • Residenset i Göteborg
 • Göteborgs universitet
 • Villa Smedmark, Göteborg
 • Radhus Bjerke 4, Göteborg
 • Radhus Bjerke 2, Göteborg
 • Villa Höglund, Göteborg
 • Skansen Koronan, Göteborg
 • Skansen Lejonet, Göteborg
 • Varbergs Fästning, Göteborg
 • Nya Älvsborgs Fästning, Göteborg
 • Carlstens Fästning, Marstrand
 • Södra strandverket, Marstrand
 • Havsfiskelaboratoriet, Lysekil
 • Residenset i Vänersborg
 • Tullstationen i Svinesund

Vid kvalitetskontrollen görs genomgång av leverantörens kvalitetsdokumentation för genomförande av entreprenaderna samt kontroll av att föreskrivna egenkontroller, rapporter och övrig miljö/kvalitetsdokumentation som skall tas fram av Leverantören under entreprenadtiden. I anslutning till kvalitetskontrollen utförs statuskontroll av utförda drift- och underhållsarbeten på plats i ingående fastigheter.

Uppdraget utförs under våren 2017.

För ytterligare information kontakta Tom Hansson, telefon: 0705 183070, mail: om@tomhansson.se