Upphandling av entreprenader för drift av utemiljö för Jönköpings kommun

jk-loga

Tom Hansson upprättar förfrågningsunderlag och medverkar vid upphandling av 3st driftentreprenader för utemiljö för Jönköpings kommuns fastigheter.
Annonsering enligt LOU skedde 2016-12-28 och anbud skall vara inne senast 2017-02-06.
För ytterligare informatiom kontakta Tom Hansson, telefon: 0705-183070, mail: tom@tomhansson.se