Inlägg av admin

Underhållsplaner för Sotenäs Kommuns fastigheter

Tom Hansson Consulting har fått i uppdrag att ta fram underhållsplaner för Sotenäs kommuns fastigheter.  Underhållsplanerna innehåller prioritering av i första hand eftersatta underhållsåtgärder för närmaste 5 – 10 åren. Planen omfattar även större framtida ”teoretiskt bedömda” underhållsåtgärder såsom tak, fönster, stambyten etc. där bedömning görs utifrån byggnadernas ålder alternativt senaste större åtgärd med byte. Planerat underhåll kalkyleras […]

Tom Hansson Consulting upprättar driftavtal enligt Aff för 4 st fastigheter för Bokab i Kungälv

Uppdraget Uppdraget omfattar att upprätta Aff-avtal enligt ”Nya Aff ” för drift (tillsyn och skötsel) av byggnader inkl installationer och tillhörande utemiljö, mellan Bokab och Kungälvs kommun. Avtal upprättas i huvudsak som utförandeentreprenad (frekvenser) med inslag av funktionsbeskrivning för vissa tjänster. Om Bokab Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva […]

Tom Hansson Consulting utför Kvalitetsrevision av pågående driftentreprenader för Statens Fastighetsverk.

Tom Hansson Consulting har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk att genomföra kvalitetskontroll av pågående 9 st driftentreprenader för Statens fastighetsverks byggnader i västsverige. Driftentreprenaderna omfattas av följande byggnader: Världkulturmuseet i Göteborg Residenset i Göteborg Göteborgs universitet Villa Smedmark, Göteborg Radhus Bjerke 4, Göteborg Radhus Bjerke 2, Göteborg Villa Höglund, Göteborg Skansen Koronan, Göteborg Skansen […]

Tom Hansson Consulting utför uppdrag åt Göteborgs Stad

Tom Hansson Consulting har fått i uppdrag av Göteborgs Stad att ta fram mallar enligt Aff-strukturen för upprättande av kontrakt och beskrivning av drift/skötsel av Göteborgs stads utemiljö. Kontrakt och beskrivningar skall användas som mallar vid upprättande av förfrågningsunderlag när Göteborg Stad skall handla upp entreprenader för skötsel av utemiljön i Göteborgs Stad. Entreprenaderna omfattar […]

Tom Hansson Consulting utför uppdrag åt Brf Gunnesgärde i Tuve, Göteborg

Tom Hansson Consulting genomför två olika uppdrag för Brf Gunnesgärde: Uppdraget omfattar projektledning och projektering (samordning, AF-beskrivning och rambeskrivning), byggledning och kontroll och uppföljning av totalentreprenad avseende asfaltering och breddning av vägar samt installation av stolpbelysning inom utemiljön. Uppdraget omfattar projektledning och projektering (samordning, AF-beskrivning och rambeskrivning), byggledning och kontroll och uppföljning av totalentreprenad avseende […]

Upphandling av entreprenader för drift av utemiljö för Jönköpings kommun

Tom Hansson upprättar förfrågningsunderlag och medverkar vid upphandling av 3st driftentreprenader för utemiljö för Jönköpings kommuns fastigheter. Annonsering enligt LOU skedde 2016-12-28 och anbud skall vara inne senast 2017-02-06. För ytterligare informatiom kontakta Tom Hansson, telefon: 0705-183070, mail: tom@tomhansson.se

Upphandling av fastighetsdrift för Statens Fastighetsverk

Tom Hansson upprättar förfrågningsunderlag enligt ”nya Aff”och medverkar vid upphandling av 3 st driftentreprenader för Statens Fastighetsverks fastigheter i Jönköping, Mariestad och Karlstad. Annonsering enligt LOU skedde 2017-01-17. Anbud skall vara inkommit senast 2017-02-27. För ytterligare information kontakta Tom Hansson på telefon: 0705-183070 eller mail: tom@tomhansson.se

Underhållsplaner för Jönköpings kommuns fastigheter

Tom Hansson har uppdrag som projektledare för framtagande av underhållsplaner för Jönköpings kommuns samtliga fastigheter.  Underhållsplanerna innehåller prioritering av i första hand eftersatta underhållsåtgärder för närmaste 5 – 10 åren. Planen omfattar även större framtida ”teoretiskt bedömda” underhållsåtgärder såsom tak, fönster, stambyten etc. där bedömning görs utifrån byggnadernas ålder alternativt senaste större åtgärd med byte. För ytterligare […]