Upphandling av entreprenader för drift av utemiljö för Jönköpings kommun

jk-loga

Tom Hansson upprättar förfrågningsunderlag och medverkar vid upphandling av 3st driftentreprenader för utemiljö för Jönköpings kommuns fastigheter.
Annonsering enligt LOU skedde 2016-12-28 och anbud skall vara inne senast 2017-02-06.
För ytterligare informatiom kontakta Tom Hansson, telefon: 0705-183070, mail: tom@tomhansson.se

Upphandling av fastighetsdrift för Statens Fastighetsverk

sfv

Tom Hansson upprättar förfrågningsunderlag enligt ”nya Aff”och medverkar vid upphandling av 3 st driftentreprenader för Statens Fastighetsverks fastigheter i Jönköping, Mariestad och Karlstad.
Annonsering enligt LOU skedde 2017-01-17. Anbud skall vara inkommit senast 2017-02-27.

För ytterligare information kontakta Tom Hansson på telefon: 0705-183070 eller mail: tom@tomhansson.se

Underhållsplaner för Jönköpings kommuns fastigheter

jk-loga

Tom Hansson har uppdrag som projektledare för framtagande av underhållsplaner för Jönköpings kommuns samtliga fastigheter.  Underhållsplanerna innehåller prioritering av i första hand eftersatta underhållsåtgärder för närmaste 5 – 10 åren. Planen omfattar även större framtida ”teoretiskt bedömda” underhållsåtgärder såsom tak, fönster, stambyten etc. där bedömning görs utifrån byggnadernas ålder alternativt senaste större åtgärd med byte.
För ytterligare informatiom kontakta Tom Hansson, telefon: 0705-183070, mail: tom@tomhansson.se

Ny hemsida för Tom Hansson Consulting

tom-hansson-consulting-logo-530

Välkommen till vår nya hemsida. Här presenterar vi information om Tom Hansson Consulting:s verksamhet, tjänsteutbud och nyheter.
Vår förhoppning är att Ni skall finna hemsidan informativ och lättnavigerad.
Vi hälsar gamla och nya kunder välkomna att kontakta oss. Inga uppdrag är för oss för små eller för stora.